John Calvin: Nhà cải cách tôn giáo và cũng là người tác động mạnh mẽ tới chủ nghĩa tư bản

Bạn yêu thích chủ nghĩa tư bản? Có lẽ bạn tin rằng, giống như tổng thống Donald Trump và đảng phái của ông, chủ nghĩa tư bản là nơi sản sinh ra sự ...