Sự khác biệt cơ bản trong đám tang thiêu khô của Chăm Ahier ở Ninh Thuận hiện nay

Trong nghi lễ vòng đời của con người thì tang ma được xếp vào loại nghi lễ cuối cùng hoặc gần cuối trong cuộc đời của một con người tùy theo mỗi tộc người. Riêng đối với người  Chăm Ahier...