Sự khác biệt cơ bản trong đám tang thiêu khô của Chăm Ahier ở Ninh Thuận hiện nay

Trong nghi lễ vòng đời của con người thì tang ma được xếp vào loại nghi lễ cuối cùng hoặc gần cuối trong cuộc đời của một con người tùy theo mỗi tộc người. Riêng đối với người  Chăm Ahier...

Đấu tranh sinh thái, tạo dựng vũ trụ luận của người Khmer Nam Bộ

(Nhân đọc cuốn The Khmer Lands Of Vietnam: Environment, Cosmology and Sovereignty – Philip Taylor) Phải nói rằng tôi muốn viết giới thiệu cuốn sách này khá lâu rồi. Đây là một cuốn sách rất hay nghiên cứu về người Khmer ...