Tự do yêu đương và Chủ Nghĩa Cộng Sản : Câu chuyện của Alexandra Kollontai

Bất kể thời kỳ nào hay bất kể nơi đâu , tình trạng của người phụ nữ luôn luôn là một dấu chấm hỏi. Khi những người Bolsheviks lên nắm quyền, phụ nữ ở Nga bắt đầu thấy mình được ...