• Đấu tranh sinh thái, tạo by : 21/09/2017

    (Nhân đọc cuốn The Khmer Lands Of Vietnam: Environment, Cosmology and Sovereignty – Philip Taylor) Phải nói rằng tôi muốn viết giới thiệu cuốn sách này khá lâu rồi. Đây là một cuốn sách rất hay nghiên cứu về người Khmer ...

    Continue Reading