Nguồn gốc của ngày 1/5

Ý kiến hợp lý cho phép có một ngày lễ của giai cấp vô sản khi đã đạt được làm việc một ngày tám tiếng được bắt nguồn ở nước Úc. Những người công nhân vào năm 1856 đã quyết định họp lại và tán thành tổ chức đình công tập thể hoàn toàn nguyên ngày bằng một cuộc biểu tình ủng hộ cho làm việc 8 tiếng một ngày. Ngày lễ kỉ niệm được tổ chức 21 tháng Tư. Lúc đầu, công nhân Úc chỉ dự định làm một lần duy nhất vào năm 1856. Nhưng ngày lễ kỷ niệm đầu tiên đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ vào quần chúng vô sản ở Úc, làm họ tràn đầy phấn khởi và công khai ủng hộ , đã quyết định lặp lại ngày lễ này mỗi năm

Thực tế, điều gì cho đã làm cho các công nhân dũng cảm hơn và có niềm tin vào sức mạnh của chính mình hơn khi thực hiện cuộc đình công tập thể mà chính họ tự quyết ? Điều gì đã cho họ thêm nhiều can đảm để trở thành nô lệ suốt kiếp trong các công xưởng và nhà máy hơn là tập trung lại tạo thành đội quân của riêng mình ? Vì vậy, ý tưởng về buổi lễ ca ngợi cho người vô sản đã được nhanh chóng được chấp nhận và từ Úc điều này đã bắt đầu lan ra khắp các quốc gia khác cho đến khi nó chinh phục hoàn toàn vô sản trên toàn thế giới.

Những công nhân Mĩ là những người đầu tiên làm theo công nhân Úc. Vào năm 1886, chính họ đã quyết định ngày 1 tháng Năm nên trở thành một ngày toàn thể đình công. Chính ngày đó 200 000 người trong số họ đã bỏ công việc và yêu cầu ngày làm tám giờ. Sau đó, cảnh sát và “những kẻ quấy rối ” đã ngăn cản các công nhân thế là trong nhiều năm việc này được lặp đi lặp lại bằng các cuộc biểu tình. Tuy nhiên và năm 1888, công nhân lại quyết định tổ chức ngày lễ 1 tháng Năm vào năm 1890

Trong lúc đó, thì phong trào công nhân ở Châu Âu đã phát triển mạnh mẽ và sôi nổi. Biểu hiện mạnh mẽ nhất của phong trào này đã xảy ra tại Đại hội Công nhân Quốc tế trong năm 1889. Tại đại hội này, sự tham dự của bốn trăm đại biểu, nó đã được quyết định rằng ngày làm việc tám giờ phải là yêu cầu được ưu tiên đầu tiên. Lúc đó các đại biểu của các công đoàn Pháp, các công nhân Lavigne từ Bordeaux, đã đề nghị yêu cầu ưu tiên việc này lên hàng đầu khắp mọi nơi thông qua việc đình công. Các đại biểu của công nhân Mỹ nguyện hết lòng kiên quyết cùng các đồng chí của họ đình công vào ngày 1 tháng Năm, 1890 và Đại hội đã đồng ý cho ngày này thành ngày lễ vô sản toàn thế giới.

Xét về mặt khác, vào ba mươi năm trước đây ở Úc, người công nhân chỉ suy nghĩ thực hiện cuộc biểu tình này một lần duy nhất. Đại hội đã quyết định công nhân khắp mọi nơi sẽ biểu tình cùng nhau cho ngày làm việc tám tiếng vào ngày 1 tháng Năm, 1890. Không ai nói về việc lặp lại ngày này vào những năm tiếp theo. Đương nhiên không ai có thể dự đoán được một cách nhanh như chớp rằng là ý tưởng này đã thành công và nhanh như thế nào nó sẽ được giai cấp công nhân hưởng ứng. Như vậy thôi cũng đã đủ để cho thấy ngày 1/5 được tổ chức đơn giản có một lần với mục đích cho tất cả mọi người đều hiểu và cảm thấy rằng ngày 1/5 phải được tiếp tục tổ chức hằng năm.

Ngày một Tháng Năm là sự đòi hỏi để ra đời ngày làm việc tám giờ. Nhưng ngay cả sau khi đạt được mục tiêu này, Ngày Một Tháng Năm không thể bị chối bỏ. Miễn là công nhân còn đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và giai cấp đó vẫn còn thống trị, miễn là các yêu cầu vẫn không được đáp ứng thì Ngày Một Tháng Năm vẫn diễn ra hằng năm để đáp ứng các yêu cầu ấy. Và một ngày nào đó khi bình minh tươi sáng hơn đến, khi giai cấp công nhân trên toàn thế giới đã giành được sự giải phóng thì lúc đó toàn nhân loại sẽ ăn mừng Ngày Một Tháng Năm trong danh dự từ những cuộc đấu tranh gian khổ và nhiều đau thương trong quá khứ.

Vũ Hoàng Yên dịch theo Marxists.org