Nguyễn Lữ Trọng Nhân

là một người yêu thích chủ nghĩa Marx và xã hội học về tôn giáo

Lịch sử bản chất váy cưới

Lịch sử của váy cưới ngắn hơn lịch sử của đám cưới, và nó còn ngắn hơn lịch sử của hôn nhân. Trong huyền thoại Trung Quốc cổ đại có một câu chuyện đề cập đến loại trang phục này. Chuyện như sau: Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước ...

Cuộc Đấu Tranh Cho Thời Gian Nghỉ Ngơi

Nhu cầu giảm giờ làm luôn là về sự giải phóng – cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Tháng trước[1], công đoàn lớn nhất của Đức, IG Metall, đã phát động một chiến dịch có nguồn gốc lịch sử sâu sắc. IG Metall ...