Nguyễn Lữ Trọng Nhân

là một người yêu thích chủ nghĩa Marx và xã hội học về tôn giáo

Sự tri nhận khác biệt về văn hóa hiện nay đã làm lung lay các tư tưởng nền tảng của tâm lý học như thế nào?

Các bộ môn học thuật của tâm lý học được phát triển chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nhiều người cho rằng nó đã thành công đáng kể trong việc hiểu về những thứ thúc đẩy hành vi của con người và các quá trình tâm thần (mental ...

Lịch sử bản chất váy cưới

Lịch sử của váy cưới ngắn hơn lịch sử của đám cưới, và nó còn ngắn hơn lịch sử của hôn nhân. Trong huyền thoại Trung Quốc cổ đại có một câu chuyện đề cập đến loại trang phục này. Chuyện như sau: Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước ...