Hưng Thịnh

Lĩnh vực quan tâm Nhân học đô thị, Nhân học biểu tượng.

Không phải đàn ông thời nào cũng mê ngực phụ nữ

Không phải đàn ông nào trên thế giới cũng nhìn ngắm bộ ngực người phụ nữ bằng con mắt nhục dục. Đó là một thực tế! Trong rất nhiều nền văn hóa, bộ ngực phụ nữ hoàn toàn không phải là biểu tượng của tình dục. Chúng ta có thể thấy ...

Mối quan hệ giữa người Thượng và bên ngoài

Cần nhấn mạnh rằng văn hóa giữa vùng đồng bằng và vùng cao thường được hiểu là có sự khác biệt và đó là kết quả của sự nhận thức sai lầm về văn hóa vùng cao, sự khác biệt ở đây không phải là sự khác biệt tuyệt đối, ...