Phạm Bá Toàn

Việc sở hữu sách tại gia có tâm quan trọng bằng với trình độ học vấn của phụ huynh trong việc quyết định đến trình độ giáo dục đối với trẻ em

Theo một nghiên cứu trong 20 năm của Mariah Evans, phó giáo sư bộ môn xã hội học và kinh tế tài nguyên của Đại học Nevada, Reno, dù giàu hay nghèo, dù cư trú ở Hoa Kỳ hay Trung Quốc, có học vấn cao hay thất học, nếu cha ...