Tự do yêu đương và Chủ Nghĩa Cộng Sản : Câu chuyện của Alexandra Kollontai

Bất kể thời kỳ nào hay bất kể nơi đâu , tình trạng của người phụ nữ luôn luôn là một dấu chấm hỏi. Khi những người Bolsheviks lên nắm quyền, phụ nữ ở Nga bắt đầu thấy mình được ...

Việc sở hữu sách tại gia có tâm quan trọng bằng với trình độ học vấn của phụ huynh trong việc quyết định đến trình độ giáo dục đối với trẻ em

Theo một nghiên cứu trong 20 năm của Mariah Evans, phó giáo sư bộ môn xã hội học và kinh tế tài nguyên của Đại học Nevada, Reno, dù giàu hay nghèo, dù cư trú ở Hoa Kỳ hay Trung ...

Sự khác biệt cơ bản trong đám tang thiêu khô của Chăm Ahier ở Ninh Thuận hiện nay

Trong nghi lễ vòng đời của con người thì tang ma được xếp vào loại nghi lễ cuối cùng hoặc gần cuối trong cuộc đời của một con người tùy theo mỗi tộc người. Riêng đối với người  Chăm Ahier...