• Ký hiệu học của trà sữa trân châu by : 11/10/2017

    Thay vì viết thẳng một bài bình luận trực tiếp về cuốn sách hấp dẫn của Paul Manning, The Semiotics of Drink and Drinking (tạm dịch: Ký hiệu học của việc uống và thức uống), tác phẩm đoạt giải thưởng Sapir[1] năm 2013, tôi nghĩ mình có ...

    Continue Reading