[1904] Trong Cơn Bão – Rosa Luxemburg

Ngày 1 tháng Năm năm nay đặc biệt nổi bật, bởi vì nó được tổ chức vào giữa hồi gây cấn của chiến tranh. Vì vậy mà vai trò ủng hộ hòa bình thế giới của ngày này năm nay lại ...