[1908] Buổi lễ tưởng niệm 25 năm sau ngày Marx mất – Rosa Luxemburg

[1908] Buổi lễ tưởng niệm 25 năm sau ngày Marx mất – Rosa Luxemburg

Chung quy rằng, những giá trị khoa học của các nhà tư tưởng vĩ đại chỉ hoàn toàn được công nhận sau khi họ đã chết đi. Thời gian đã mang đến cho những tư tưởng ấy một vị trí cực kỳ quan trọng.

Nhưng có một lý do rất đặc biệt, vì sao , cái ngày mà chúng ta mất đi một tác giả như Marx và tưởng rằng mọi tư tưởng của ông sẽ lại chìm sâu vào trong quá khứ , thì ngược lại lý thuyết Marxist lại ngày càng thâm nhập sâu vào các tầng lớp xã hội và tìm ra nhiều chính phủ mới.

Lý thuyết Marxist vốn chẳng có gì ngoài sự phản xạ có tính chất khoa học của cuộc đấu tranh giai cấp do chủ nghĩa tư bản gây ra với sự không thể tránh khỏi của một định luật tự nhiên.

Sự mở rộng liên tục và sức mạnh ngày càng lớn dần của lý thuyết này , là hậu quả của định luật phát triển chủ nghĩa tư bản được khám phá bởi Marx:  Bất cứ đất nước nào mà chủ nghĩa tư bản đã thâm nhập sâu hoặc một cuộc đấu tranh giai cấp mới vừa bùng nổ  thì đều đồng nghĩa với việc mở ra một mảnh đất mới lan tỏa cho sức ảnh hưởng của chủ nghĩa Marx.

Và đó là lý do vì sao ngày hôm nay, 25 năm sau ngày Marx mất, tia sấm của cuộc cách mạng Nga tuyên bố rằng nhờ vào chủ nghĩa tư bản,  một lãnh thổ rộng lớn như Nga đã được sát nhập với tư tưởng Marxist.

 

Không có Chúa cũng không có ma quỷ. Chỉ có con người tồn tại song song cùng không gian và thời gian. Tất cả các sự vật sự việc cũng như con người, đều có thể trở thành xác chết. Chỉ cần một chuyện mê tín giết chết nó. Thế là nó trở nên khủng khiếp.

Vũ Hoàng Yên

Không có Chúa cũng không có ma quỷ. Chỉ có con người tồn tại song song cùng không gian và thời gian. Tất cả các sự vật sự việc cũng như con người, đều có thể trở thành xác chết. Chỉ cần một chuyện mê tín giết chết nó. Thế là nó trở nên khủng khiếp.

Related Posts